Martina MICHELS Martina MICHELS
Martina MICHELS

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Μέλος

Γερμανία - DIE LINKE. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Berlin

Αρχική σελίδα Martina MICHELS

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

Τελευταίες δραστηριότητες

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

15-07-2020 A9-0135/2020 PE648.609v04-00 REGI
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης
Martina MICHELS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Caroline ROOSE

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg