Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Τσεχία - TOP 09 a Starostové (Τσεχία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brno

Αρχική σελίδα Luděk NIEDERMAYER

Αντιπρόεδρος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Μέλος

FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-BY
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
DKOR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο
Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Στο EP NEWSHUB

Comparing the rule of law conditionality to the methods of Gestapo or Stalinism is unacceptable. Thus we are asking @EPPGroup to expel T. Deutsch from our group. I have long been critical of Fidesz, but this letter is a response to the actions of Deutsch. There must be limits. https://t.co/gO5FdfBLxd 

Přirovnání podpory právního státu k metodám gestapa či stalinismu je naprosto nepřijatelné. Proto žádáme vedení @EPPGroup o vyloučení Tamáse Deutsch z naší skupiny. K jednání Fidesz jsem dlouhodobě kritický, tento dopis je ale reakcí na jednání pana Deutsche.Musí existovat meze. https://t.co/yoI9GWt2bI 

🎙3.díl mého podcastu je na světě. Tématem byla především rozpočtová krize v ČR, ale i krizové vyjednávání budoucího rozpočtu EU.A také jak to vypadá s vakcínou proti #COVID19. Přeji příjemný poslech: 🎧https://t.co/nste37NopA  🎧https://t.co/kqAZ8x2vRi  🎧https://t.co/zUhTkiF5MI  https://t.co/WLAmfRd2kT 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg