Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Τσεχία - ANO 2011 (Τσεχία)

Αρχική σελίδα Dita CHARANZOVÁ

Αντιπρόεδρος

PE
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ως Αντιπρόεδρος:
  • Ασφάλεια (σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο)
  • Επιτροπή Επιλογής του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη, πρόεδρος
  • Ομάδα εργασίας για τα Kτίρια, τις Mεταφορές και το «Πράσινο Κοινοβούλιο» (αρμόδια για την ασφάλεια), μέλος
  • Ασφάλεια πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Ομάδα εργασίας για τη στρατηγική καινοτομίας ΤΠΕ (αρμόδια για την ασφάλεια ΤΠ), μέλος
  • Σχέσεις με τις αρχές της Γαλλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου για την έδρα και τους τόπους εργασίας (δευτερεύουσα αρμοδιότητα)
  • Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια (δευτερεύουσα αρμοδιότητα)
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα Λατινικής Αμερικής (με τον Αντιπρόεδρο Castaldo)

Μέλος

BURO
Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρώτρια

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
AIDA
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
DMER
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) CS

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Podle organizace UNESCO bylo uzavřením vzdělávacích institucí v době vrcholu koronavirové krize postiženo téměř 1,6 miliardy žáků a studentů po celém světě. Digitální vzdělávání nebylo tedy pouhým doplňkovým nástrojem; stalo se najednou nutností a řešením pro hodně škol. Situaci, které dnes v oblasti školství čelíme, tak vnímám i jako naléhavou výzvu, abychom se v Evropě intenzivně věnovali modernizaci školství a jeho další digitalizaci. Na takovou transformaci budou samozřejmě nutné značné investice, s nimi musí členské státy počítat. K efektivitě prováděných kroků by určitě přispělo, pokud by také vzájemně sdílely zkušenosti a společné standardy.

Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (A9-0034/2021 - Tonino Picula) CS

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Kohezní politika je nejúspěšnější politický nástroj Unie na podporu konvergence ekonomik. Zprávu jsem v tomto smyslu podpořila, protože je třeba tuto politiku v rozpočtu udržet do budoucnosti, ovšem musíme ji i nadále rozvíjet a adaptovat na dnešní dobu a hlavně na ambiciózní klimatické cíle.

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) CS

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Koncem roku 2020 došlo ke kompromisu mezi Parlamentem a členskými státy ohledně tzv. mechanismu, který podmiňuje čerpání fondů EU respektováním principů právního státu. Usnesení, které jsem podpořila, v tomto smyslu jasně apeluje na Komisi, aby tento kompromis co nejrychleji a bez prodlení zařadila do legislativního rámce EU. Jen tak bude mechanismus plně funkční a zajistíme tím také právní vymahatelnost.

Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

Στο EP NEWSHUB

Another reason not to try to regulate harmful content... #DSA https://t.co/wcnmaWSNkP 

Join us tomorrow morning to discuss how AI is being used in the development of automated driving technologies & what are the policy implications. 🚗🤖 Register here: https://t.co/YlKkTUqfmR  https://t.co/Wqj6T3rrLL 

Díky @TPetricek za jeho proevropské a prozápadní vedení zahraniční politiky ČR. Přeji mu vše dobré v jeho dalších aktivitách i v osobním životě.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg