Gilles LEBRETON Gilles LEBRETON
Gilles LEBRETON

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brest

Αρχική σελίδα Gilles LEBRETON

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Αναπληρωτής

AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté contre ce paquet d'aide macro-financière de plus de 20 milliards d’euros à 10 pays partenaires de l'élargissement et du voisinage. Outre cette aide macro financière, l'UE soutient le voisinage et les Balkans occidentaux par le biais d’autres instruments comme l'aide humanitaire, l'aide budgétaire, les programmes thématiques, l'assistance technique…. Les Etats sont déjà en assez grande difficulté financière pour ne pas en rajouter.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur le secteur de l'aviation, j’ai voté pour ce règlement car il vise à modifier temporairement les règlementations existantes dans ce domaine et soutiendra les acteurs concernés en leur évitant de nouvelles pertes financières.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté pour cette proposition car elle permet une reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures nationales adoptées pour garantir la validité des licences et certificats non renouvelés en raison de l'épidémie de coronavirus. L’objectif principal est la sécurité routière dans tous les secteurs des transports et la garantie de la continuité des services de transport, la sauvegarde des opérateurs face au risque réel de défaillance financière, et surtout la protection des travailleurs.

Gilles LEBRETON
Gilles LEBRETON

Στο EP NEWSHUB

La Corse est française et le restera ! Le "passeport" sanitaire que voulait Simeoni est abandonné : il était destiné à instiller l'idée que les Français du continent y sont des sortes d'étrangers ! https://t.co/DOjN3WBsJF 

RT @MLP_officiel: Le jour du 29 mai, anniversaire du NON retentissant des Français à la Constitution européenne, Thierry Breton annonce la possible création d'un impôt européen : jusqu'au bout ils piétineront la volonté des Français et leur refus du fédéralisme ! MLP https://t.co/l2budYYsno 

Nouveau coup dur pour Macron : Gérard Collomb, son allié n°1 en 2017, le quitte à son tour ! Même les lieutenants de Jupiter ne croient plus en lui ! https://t.co/YfDDWFVC8X 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg