Joëlle MÉLIN Joëlle MÉLIN
Joëlle MÉLIN

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Versailles

Αρχική σελίδα Joëlle MÉLIN

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Le jeudi, 28 avril 2020, en réunion de coordonnateurs et en la faveur de la crise pandémique COVID-19, INTA / 9/02844, 2020/0065 (COD) il a été notifié que la Commission a adopté une proposition de paquet d'aide macro-financière de 3 milliards EUR à 10 partenaires de l'élargissement et du voisinage afin de les aider à limiter les retombées économiques de la pandémie de coronavirus. L’article 163 est appelé, ladite « procédure d’urgence » pour donner mandat au président de l’INTA d’envoyer une lettre au Président du PE à cet effet. On attend que le Président de la Commission du Commerce International du Parlement européen Bernd Lange rédige une lettre à la plénière. Nous avons voté sur cette lettre. Valdis Dombrovskis et Paolo Gentiloni estiment que la solidarité européenne ne doit pas s’arrêter aux frontières de l’Union même. Cet instrument reste également disponible pour les autres pays éligibles connaissant des difficultés de balance des paiements. Notons que le 25 MARS, les Ministres des Affaires européennes de l'UE ont confirmé le plan de lancement des pourparlers d'adhésion à l'UE, avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, décision qui intervient malgré la crise sanitaire. Je me suis exprimée contre.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte baisse du trafic aérien en raison d'une réduction significative de la demande et de l'adoption de mesures directes telles que la fermeture des frontières et les interdictions de trafic aérien prises par les États membres et les pays tiers pour contenir la pandémie. L'un des résultats de la crise actuelle est une baisse du trafic aérien d'environ 90% pour toute la zone européenne. Cette baisse soudaine de la demande et le taux d'annulations sans précédent ont entraîné un grave problème de liquidités et de manque à gagner pour le transport aérien. Il est donc absolument nécessaire de soutenir les acteurs concernés du secteur de l'aviation et d'éviter de nouvelles pertes financières. Ce règlement vise à modifier temporairement un certain nombre de dispositions des lois existantes dans le domaine de l'aviation afin de permettre aux autorités nationales de traiter plus facilement un certain nombre de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19, et surtout d'atténuer les impacts sur le secteur de l'aviation pour toute la durée de la crise. Je me suis exprimée en faveur de cette proposition.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Les opérateurs de transport et autres prestataires impactés par l'épidémie de COVID-19 ne sont pas, dans de nombreux cas, en mesure d'accomplir les formalités ou procédures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions du droit de l'UE relatives au renouvellement, à l'extension ou à la validité des certificats, licences ou autorisations. La crise du COVID-19 a créé des circonstances extraordinaires qui mettent en danger le secteur des transports à bien des égards. Les opérateurs de tous les États membres souffrent de la situation actuelle, et, de plus, il existe des disparités entre eux ; certains États membres sont toujours en état d’urgence sanitaire, d'autres assouplissent déjà leurs mesures. Cette proposition permet une reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures nationales adoptées pour garantir la validité des licences et certificats non renouvelés en raison de l'épidémie de COVID19. L’objectif principal est la sécurité routière dans tous les secteurs des transports et la garantie de la continuité des services de transport, la sauvegarde des opérateurs face au risque réel de défaillance financière, et surtout la protection des travailleurs. Je me suis exprimée pour.

Joëlle MÉLIN
Joëlle MÉLIN

Στο EP NEWSHUB

Il y a 2 minutes les cloches de toutes les églises d’#Aubagne ont sonné à la volée : une bouffée de normalité et d’espoirs pour tous ceux qui se reconnaissent dans la foi chrétienne comme pour ceux qui ont le souci du sacré. C’est la #France qui se réveille

Cet après-midi à l’Evêché à Marseille pour la prise de fonction du nouveau préfet de police des Bouches du Rhône E.Barbe en présence de Ch. #Castaner, qui loue la baisse de la délinquance à Marseille. Oubliant qu’elle s’est tout simplement déplacée à Aubagne, par exemple. https://t.co/dfvGyCPQhV 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg