Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Genova

Αρχική σελίδα Tiziana BEGHIN

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας
Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Στο EP NEWSHUB

EU needs a strong Italian government. 5 Star Movement will work to ensure stability and social and economic security to our country struggling with the most serious crisis since the post-war period. Italy will overcome this irresponsible political crisis triggered by Matteo Renzi

L’UE ha bisogno di un'Italia forte: il M5S lavorerà per garantire stabilità e sicurezza sociale ed economica al nostro Paese alle prese con la pandemia e la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi. L’Italia supererà anche questa incomprensibile crisi politica innescata da Renzi.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg