Eleonora EVI Eleonora EVI
Eleonora EVI

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Ιταλία - Independent (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Milano

Αρχική σελίδα Eleonora EVI

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
PETI
Επιτροπή Αναφορών
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρώτρια

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Τελευταίες δραστηριότητες

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) IT

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Da dicembre 2015 ad oggi, il Parlamento Europeo ha approvato ben 51 obiezioni a proposte della Commissione europea di approvazione di organismi geneticamente modificati (OGM). È arrivato il momento per la Commissione di ascoltare la voce dei rappresentanti dei cittadini europei e di smettere di autorizzare OGM nell’Unione Europea in barba ai principi di democrazia. Infatti, non solo il Parlamento Europeo continua ad apporsi ma anche sempre più Stati Membri non supportano la Commissione europea nell’approvazione di OGM.
La Commissione continua ad approvare di prodotti geneticamente modificati la cui coltivazione causa danni ambientali nei Paesi produttori. Basti pensare che la coltivazione della soia OGM è uno dei principali fattori della deforestazione nel mondo e in particolare nella foresta amazzonica e in Sud America dove, ben il 97% e il 100% della soia coltivata rispettivamente in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata. La maggior parte della quale è utilizzata come mangime per animali che spesso finisce negli allevamenti intensivi e industriali tra i principali responsabili dell’inquinamento atmosferico.

Eleonora EVI
Eleonora EVI

Στο EP NEWSHUB

#Renzi prima vuole mandare a casa #Conte e subito dopo spergiura che tornerebbe al governo con lui. Questa non è politica sono volgari manovre di palazzo, in un momento in cui gli italiani si trovano in balia della peggior crisi sanitaria-economica-climatica della Storia https://t.co/WaMweY62ih 

https://t.co/NoZCQWUCw0 

Sebbene la #CommissioneUE dichiari un nuovo approccio per le autorizzazioni degli #OGM allineato agli obiettivi del #GreenDeal, come denuncia la collega @MetzTilly tutto ciò non risulta. La sensazione è quella di un'ennesima presa in giro dei cittadini Ne ho parlato con @EURACTIV https://t.co/cnMkSUf161 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg