Alfred SANT Alfred SANT
Alfred SANT

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Μάλτα - Partit Laburista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , Sliema

Αρχική σελίδα Alfred SANT

Μέλος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
PETI
Επιτροπή Αναφορών
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρωτής

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Τελευταίες δραστηριότητες

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (B9-0207/2020) EN

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – I fully support many of the measures proposed in this resolution and believe they would serve to give renewed impetus to ongoing efforts to eliminate money laundering and terrorism financing, much of which happens across borders.
At a time when governments are struggling to mount full-scale recovery programmes in the wake of the corona virus pandemic, the war must be sharpened against the criminals who siphon off funds that rightly belong to the community as a whole.
However I have had to abstain on this resolution on two counts.
First, it contains proposals that directly or by implication, fail to fully satisfy the balance that should be maintained between what devolves on central EU institutions and on national – in parts sovereign – competences. When such balance is not maintained, EU programmes are likely to fail.
Secondly, it seems to endorse a perspective on my country Malta that to a large extent reflects a one-sided partisan and distorted assessment of the political, economic and professional situation there. The time has come to ensure that our resolutions in this House are no longer guided by not-so-hidden agendas that end up obscuring the aims which we seek to achieve.

Alfred SANT
Alfred SANT

Στο EP NEWSHUB

We used to be told warm weather is bad for the Covid virus. Cold weather is what makes it dangerous.Yet the second wave has been riding through the northern hemisphere these past months… when it’s high summer. Would this mean that after all cold weather is bad for the virus? https://t.co/k83RZ4i5Xf 

Health & Economy should be represented equally in all councils where decisions are being taken. Other interests … such as education and homeland security as well. All should be kept in the decision loop. Otherwise impressions of drift and incoherence could prevail. https://t.co/wxUTpfLc41 

The stamina with which infrastructural works on the main arteries are carried out is impressive, even if 1 is not always impressed by the respect shown for regulations. #Problem: Covid willing & normality, works could quickly become not enough to accommodate ever growing traffic. https://t.co/QQE2JwQyMR 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg