Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ravensburg

Αρχική σελίδα Norbert LINS

Πρόεδρος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Αναπληρωτής

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-MX
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα (συνέχεια της συζήτησης) DE

24-06-2021 P9_CRE-REV(2021)06-24(2-052-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα Κλουβιά» (συζήτηση) DE

10-06-2021 P9_CRE-REV(2021)06-10(4-008-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg