Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Fabio Massimo CASTALDO

Αντιπρόεδρος

PE
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ως Αντιπρόεδρος:
  • Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, εκτός δικτύου Ζαχάρωφ (με την Αντιπρόεδρο Hautala)
  • Ομάδα εργασίας για τα Κτίρια, τις Μεταφορές και το «Πράσινο Κοινοβούλιο», μέλος
  • Ομάδα εργασίας για τη Στρατηγική Καινοτομίας ΤΠΕ, μέλος
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα πολυμερών οργανισμών (εκτός ασφαλείας), συμπεριλαμβανομένων ΟΗΕ+ και ΠΟΕ
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε επαφές με ευρωπαϊκές οργανώσεις επιχειρηματιών
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα Λατινικής Αμερικής (με την Αντιπρόεδρο Charanzová)

Μέλος

BURO
Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
D-CL
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A9-0187/2020 - József Szájer) IT

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

La Commissione europea ha presentato una proposta per riformare l'attuale sistema di comitologia, al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità dell'attuazione del diritto dell'UE in alcuni settori altamente controversi mediante, ad esempio la Modifica delle regole di voto nell'ultima fase della procedura di comitato. Altre modifiche sono volte a coinvolgere i ministri nazionali consentendo alla Commissione europea di deferire un secondo rinvio al comitato di appello a livello ministeriale se gli esperti nazionali non prendono posizione. Inoltre, e' necessario aumentare la trasparenza del voto a livello di commissione d'appello e garantire un contributo politico consentendo alla Commissione di deferire la questione al Consiglio dei ministri per un parere se il comitato di appello non è in grado di prendere una posizione.
Il Parlamento europeo ha accolto questa proposta con alcuni corretti, limitado i casi presentati ai comitati quali per esempio la protezione dell'ambiente, la salute e la sicurezza alimentare. Per aumentare la trasparenza inoltre, il testo prevede che gli Stati membri accompagnino il loro voto con una giustificazione, indipendentemente dall'esito dellavotazione. Si chiede inoltre, che si garantisca sempre il coinvolgimento del PE e che quest’ultimo sia informato sempre nel caso in cui la Commissione deferisce una questione al Consiglio dei ministri. Ho ritenuto di sostenere la proposta

Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Στο EP NEWSHUB

Parole chiare, forti, nette, da vero uomo delle istituzioni. Ringrazio il Presidente #Conte per il suo grande coraggio, e per la sua correttezza istituzionale fuori dal comune. Oggi più che mai #AvantiConConte https://t.co/Dna0fcglkK 

L'Arresto di #Navalny a Mosca è una pagina davvero triste per la comunità internazionale tutta. Condivido la richiesta del Presidente @DavidSassoli di rilascio immediato di Navalny: il suo arresto è un sopruso che l'Ue non può accettare in silenzio.

Un milione di italiani è stato vaccinato fino a oggi. Un traguardo reso possibile grazie al duro lavoro di tutti. L'Italia è oggi prima in #UE per numero di persone vaccinate: ecco cosa succede quando si antepone il lavoro per il bene comune ai personalismi. #Vaccini

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg