Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Fabio Massimo CASTALDO

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Δεύτερη ψηφοφορία IT

16-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-16(3-203-0000)

Η κατάσταση στην Αιθιοπία IT

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-116-0000)

Δεύτερη ψηφοφορία IT

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-259-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg