Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

9η κοινοβουλευτική περίοδος Isabella ADINOLFI

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Μη Εγγεγραμμένοι

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg