Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Αρχική σελίδα Isabella ADINOLFI

Μέλος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τελευταίες δραστηριότητες

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (συζήτηση) IT

16-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-16(3-181-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης) IT

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-200-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg