Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Βουλγαρία - Movement for Rights and Freedoms (Βουλγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Sevlievo

Αρχική σελίδα Ilhan KYUCHYUK

Αντιπρόεδρος

D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DARP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 EN

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I voted in favour of this report because the current crisis caused by the COVID-19 outbreak is having a very negative impact on the economic and financial stability of the regions affected by enlargement and the neighbourhood policy. All the EU enlargement and neighbourhood partners are set for a recession this year. Depending on the spread of the virus, as well as of its economic consequences, there is also a clear and imminent risk related to social stability and security within the region and beyond. The decision of the European Commission to use Macro Financial Assistance (MFA) to support the Neighbourhood countries in the context of the COVID-19 crisis at this stage is crucial for our partners and will help them to overcome the health and economic crisis.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών EN

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I have supported this proposal because the aviation sector is of strategic importance to the European Union, and makes a vital contribution to the EU's overall economy and employment and it is critical that the EU takes action to support the EU sector in this unprecedented times. Lower demand, border closure and temporary restrictions on air travel connections inside the EU and between the EU and large international markets mean that passenger air travel is likely to further decline significantly because of the impact of the COVID-19. As the aviation sector is of strategic importance to the EU we have to ease the impact of this pandemic by introducing an ambitious and coordinated policy response.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) BG

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Гласувах в подкрепа на настоящият доклад, защото в тази безпрецедентна ситуация породена от COVID-19 трябва да определим специфични и временни мерки, приложими за подновяването и удължаването на валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни в областта на автомобилния, железопътния и вътрешния воден и морската сигурност. Кризата с COVID-19 породи извънредни обстоятелства, които засягат нормалните дейности на компетентните органи в държавите членки. Такъв е случаят със свидетелствата за управление на превозни средства, проверките на техническата изправност и лицензите на Общността и за да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар се нуждаем от тези временни мерки. Те целят да преодолеят тези ситуации и да гарантират както на правната сигурност, така и на правилното функциониране на съответните актове.

Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Στο EP NEWSHUB

Честит 24 май! Честит Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост – словото. https://t.co/t355aM1QkI 

Eid Mubarak! #Ramazan https://t.co/pDZPmWHttZ 

Thank you @RomanJakic for #mylifeinpictures nomination . Together with my son we enjoy some fresh air after more than 2 months of social isolation due to #COVID19. My nomination goes to @CiolosDacian from @RenewEurope https://t.co/bx42IkkXAa 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg