Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σλοβακία - Kresťanskodemokratické hnutie (Σλοβακία)

Ημερομηνία γέννησης : , Považská Bystrica

Αρχική σελίδα Ivan ŠTEFANEC

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DROI
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Προσωρινά μέτρα σχετικά με τα έγγραφα οδηγού που εκδίδονται από την Ουκρανία (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Προσδιορισμός της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης στους τομείς εγκληματικότητας που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία) SK

07-07-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex