Anja HAZEKAMP Anja HAZEKAMP
Anja HAZEKAMP

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Κάτω Χώρες - Partij voor de Dieren (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Vlagtwedde

Αρχική σελίδα Anja HAZEKAMP

Αντιπρόεδρος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Μέλος

PECH
Επιτροπή Αλιείας
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
DSAS
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα Κλουβιά» (συζήτηση) NL

10-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-10(4-017-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κλιματικά ανθεκτικοί τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση) NL

08-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-08(2-355-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας
Anja HAZEKAMP
Anja HAZEKAMP

Στο EP NEWSHUB

RT @SomersetKez: Let’s get this petition to a million so they have to listen. #RescateVivotecnia https://t.co/X6mh5vAbDO 

RT @EP_AnimalTran: Starting now: first @EP_AnimalTran debate on draft report and recommendation on protection of animals during transport within and outside the EU 📄Report https://t.co/KQxLm3ocIB  📄Recommendation https://t.co/5uGQaFYmIW  Follow live 🎥 ⤵️ https://t.co/b1SeUOPRHZ 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg