Annie SCHREIJER-PIERIK Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Diepenheim

Αρχική σελίδα Annie SCHREIJER-PIERIK

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
PECH
Επιτροπή Αλιείας
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

De ambitie van het CDA is duidelijk: wij willen als Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De klimaatdoelen van Parijs zijn voor ons leidend. Dat zijn wij verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit moeten we echter wel op een haalbare en betaalbare manier bereiken. Eurocommissaris Timmermans geeft zélf aan dat deze doelen bij 55% CO2-reductie in 2030 kunnen worden gehaald, maar een doelstelling boven de 55% grote sociaaleconomische consequenties kan hebben. Het baart ons zorgen dat deze boodschap door een aantal partijen niet serieus genoeg lijkt te worden genomen. Want de gevolgen zijn serieus; voor Europese bedrijven en voor de koopkracht van gezinnen. Het is daarom zeer onverstandig om - middenin de coronacrisis - de doelstelling voor 2030 nog verder te verhogen naar 60%. Wij kunnen om deze reden helaas niet met dit rapport instemmen. Onze hand blijft wel uitgestoken om samen te werken aan een realistische klimaatwet die ons helpt om de doelen van Parijs te halen, met oog voor de weerbarstige praktijk. Want het klimaatbeleid valt of staat met voldoende draagvlak.

Η επιθετική πολιτική εκφοβισμού που εφαρμόζει η Τουρκία και η άρνησή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων

01-10-2020 E-005399/2020 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Γραπτές ερωτήσεις

Follow-up questions regarding mass redundancies at the Vredestein tyre plant EN

26-08-2020 E-004663/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις
Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Στο EP NEWSHUB

RT @melkveebedrijf: Sinds 2018 heeft CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich ingezet voor een GLB dat ten goede komt aan het behoud van boerenfamilie- en gezinsbedrijven. https://t.co/I9HWMMLrQV 

Lezen! ⤵️ https://t.co/9JSx5iFCXa 

Vandaag is het #WorldFoodDay! 🍽 Laten we bijzonder danken en denken aan onze boeren, tuinders, jagers en vissers. De voedselzekerheid die wij in NL en Europa 🇪🇺 hebben, ook tijdens #COVID19, ís géén vanzelfsprekendheid. 👨🏼‍🌾 🛳🥚🍖🥛🐟🦌🐓🍅🥬🥔🥕🧅🍞 https://t.co/apsHN1R5pL 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg