Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ελλάδα - Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Larisa

Αρχική σελίδα Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρώτρια

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-MK
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα του βιβλίου (A9-0257/2023 - Tomasz Frankowski)

14-09-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ο ευρωπαϊκός τομέας του βιβλίου συνιστά έναν εκ των μεγαλύτερων κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην ΕΕ, με περίπου 600.000 τίτλους να δημοσιεύονται ετησίως, ενώ απασχολεί συνολικά πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζομένους στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, δέον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034, ιδίως με τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων για τον τομέα του βιβλίου, και να επεκτείνουν τη στήριξη του τομέα μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034. Επιπρόσθετα, προς ενίσχυση των μικρών ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων, είναι χρήσιμη η δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού σήματος από την Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή των τοπικών βιβλιοπωλείων και να προωθηθεί η πολυμορφία των ευρωπαϊκών βιβλίων.

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A9-0236/2023 - Rasmus Andresen)

13-09-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή στην ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια εσόδων ύψους έως και 170 δισ. EUR από τα κράτη μέλη, γεγονός που υπονομεύει σημαντικά την ικανότητα παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου και προς διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας δέον να θεσπιστεί ετήσια υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής από τα κράτη μέλη σχετικά με τα εμπόδια της διασυνοριακής συνεργασίας. Ειδικά για τα κρυπτοστοιχεία, η παρακολούθηση των μεταφορών τους προς διασφάλιση της νομιμότητας παρίσταται καίρια, η οποία δύναται να επιτευχθεί με την απαίτηση αναγραφής ΑΦΜ στο πλαίσιο ανταλλαγών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Περαιτέρω, και δεδομένης της διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων που προέρχονται από συναλλαγές κρυπτοστοιχείων από τα κράτη μέλη, απαιτείται η συστηματική συνοχή στις νομικές πράξεις της ΕΕ που τα αφορούν.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E103
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09023
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex