Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης : , Kavala

9η κοινοβουλευτική περίοδος Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 05-04-2024 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος
 • 06-04-2024 / 17-04-2024 : Μη Εγγεγραμμένοι
 • 18-04-2024 / 15-07-2024 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 05-04-2024 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 06-04-2024 / 15-07-2024 : Independent (Ελλάδα)

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Αλιείας
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 02-07-2019 / 05-04-2024 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 20-01-2022 / 05-04-2024 : Επιτροπή Αλιείας
 • 20-01-2022 / 05-04-2024 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Αναπληρωτής

 • 02-07-2019 / 19-08-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 02-07-2019 / 05-04-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
 • 20-05-2022 / 05-04-2024 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Η πολιτιστική πολυμορφία και οι συνθήκες για τους δημιουργούς στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχούς ροής μουσικής (A9-0388/2023 - Ibán García Del Blanco)

17-01-2024

Υπερψήφισα την έκθεση για την πολιτιστική πολυμορφία και τις συνθήκες για τους δημιουργούς στην ευρωπαϊκή αγορά streaming μουσικής στην οποία ήμουν σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ. Η έκθεση αντιμετωπίζει τα θέματα ανισοτήτων στις αμοιβές των δημιουργών, στιχουργών και παραγωγών, μουσικής, αλλά και την ανάδειξη της πολυμορφίας της μουσικής παραγωγής στην Ευρώπη. Η κατάσταση για συνθέτες και στιχουργούς δεν είναι βιώσιμη, ούτε ισότιμη με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη μουσική βιομηχανία. Η έκθεση πετυχαίνει την αναγνώριση αυτή και ζητά τη λήψη νομοθετικής δράσης για τη δημιουργία κανόνων που να διασφαλίζουν ένα δίκαιο περιβάλλον για τους δημιουργούς. Οφείλουμε να αξιολογήσουμε το υπάρχον μοντέλο διανομής εσόδων και να προχωρήσουμε σε ένα καινούργιο πιο βιώσιμο που να αναγνωρίζει τη σημασία και το ρόλο των δημιουργών στη μουσική δημιουργία. Τέλος, θεωρώ την παρούσα έκθεση μια καλή πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς δίνει έμφαση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την σημασία της πολυμορφίας. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την διαφορετικότητα, κάτι που αντανακλάται και στη μουσική βιομηχανία, και πρέπει να διασφαλίσουμε την ορατότητα και την προώθηση της πληθώρας διαφορετικών ειδών και γλωσσών στη μουσική.

Ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση (A9-0402/2023 - Sabine Verheyen)

17-01-2024

Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση, καθώς τονίζει το ρόλο της κριτικής ανάλυσης της ιστορίας και της εκπαίδευσης. Οι σκοτεινές περίοδοι της ιστορίας της Ευρώπης και τα λάθη του παρελθόντος οφείλουν να μην ξεχαστούν για να αποφευχθεί η επανάληψή τους αλλά και για να αποτελέσουν πυξίδα μας για το μέλλον. Ένα μέλλον που είναι κοινό με ορίζοντα την επίτευξη συμπεριληπτικών δημοκρατικών κοινωνιών σε όλον τον κόσμο. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ουσιαστικής και ολιστικής κατανόησης της ευρωπαϊκής ιστορίας, με σκοπό τη δημιουργία μιας κριτικής ευρωπαϊκής συνείδησης, αλλά και την παραδοχή ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε προς έναν «πολιτισμό μνήμης» που να στηρίζεται στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και να αποφεύγει απλουστεύσεις, γενικεύσεις και εξισώσεις της ιστορίας.

Εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 (A9-0413/2023 - Milan Zver)

16-01-2024

Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027. Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει σημαντική επίδραση στην προώθηση της ευρωπαϊκής κουλτούρας, της κοινωνικής ένταξης και της διαπολιτισμικής κατανόησης. Μέσω των διεθνών δραστηριοτήτων που προσφέρει, το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει στους νέους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και πολιτισμικές πρακτικές. Μέσω των προγραμμάτων μετακίνησης και ανταλλαγής, οι νέοι έρχονται σε επαφή με νέες γλώσσες, πολιτισμούς και τρόπους ζωής, καθιστώντας τους πιο ανοιχτούς στον πολιτισμικό πλουραλισμό και τη διαπολιτισμική κατανόηση. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την κοινωνική ένταξη μέσω της συμμετοχής νέων από διάφορα κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άλλοι νέοι στην Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ανοχή, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και των Κοσμητόρων

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο ερωτήσεις που αφορούν το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και τους Κοσμήτορες σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Όλες οι παρακάτω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τον βουλευτή, ακόμη και αν η υπογραφή δεν είναι ορατή στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.