Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος του προεδρείου

Βέλγιο - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Mortsel

Αρχική σελίδα Johan VAN OVERTVELDT

Πρόεδρος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Τελευταίες δραστηριότητες

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (B9-0222/2020) NL

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

De Commissie stelt dit najaar een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen voor. Met deze resolutie geeft het Parlement al een schot voor de boeg.
De tekst bevat veel positieve elementen. Zo wordt de essentiële rol van de chemiesector bij het vinden van innovatieve, koolstofarme oplossingen in functie van een duurzame transitie benadrukt. Ook een versnelde overgang naar gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico, een optimaal gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en circulariteit steunen wij voluit. De resolutie vraagt terecht meer coherentie in het bestaande wettelijke kader en benadrukt het belang van de controle van import en handhaving in het kader van een gelijk speelveld.
Om deze redenen steunt de N-VA de tekst. Dit neemt niet weg dat we kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten. Zo steunen wij de ambitie van de Commissie om gewasbeschermingsmiddelen met een hoog risico tegen 2030 te halveren, maar lijkt een uitfasering tegen 2030 weinig realistisch. De vraag naar een nieuwe testregeling dreigt ons terug te brengen naar de regeling vóór Reach, die niet efficiënt was. Wij steunen geen blanco verbod op de recyclage van materiaalstromen die bepaalde chemische stoffen bevatten, indien recyclage op een veilige manier kan. Ten slotte houden wij vast aan evidencebased beleid en de praktijk van maximumresidugehalten (MRL’s).

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (RC-B9-0216/2020) NL

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

De resolutie bevat een reeks goede aanbevelingen. Zo wordt terecht het belang benadrukt van onderzoek en innovatie, de noodzaak van een strategische reserve van geneesmiddelen en medisch materiaal en van de gezamenlijke Europese aanbesteding voor de aankoop van coronavaccins. De N-VA riep eerder al op tot het verankeren van essentiële productie in de EU, onder andere van grondstoffen voor geneesmiddelen. Wij onderschrijven ook de vraag naar een versterkt mandaat voor het ECDC en het EMA, verdere inspanningen tegen antimicrobiële resistentie en de uitbreiding van Europese Referentienetwerken. Verder delen wij uitdrukkelijk de bezorgdheid over de opmars van de zogeheten antivaccinatiebeweging. Maatregelen die deze tendens kunnen counteren, zoals een Europese vaccinatiekaart, steunen wij.
Meer en betere coördinatie door de Commissie is nodig en ook mogelijk volgens het Verdrag. Subsidiariteit en het respecteren van de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten, blijven voor de N-VA evenwel essentieel. Bepaalde voorstellen zitten wat dit betreft minstens in een grijze zone. In het algemeen wijzen de oproep tot een gezondheidsunie en de link met de toekomstconferentie in de richting van meer Europese centralisatie. Concreet gaat de vraag om een richtlijn over minimumnormen voor kwaliteitszorg volgens ons te ver. Daarom heeft de N-VA zich bij de eindstemming onthouden.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg