Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος του προεδρείου

Βέλγιο - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Mortsel

Αρχική σελίδα Johan VAN OVERTVELDT

Πρόεδρος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Τελευταίες δραστηριότητες

Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021) NL

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

N-VA heeft het principe van een Europees herstelfonds altijd gesteund. De faciliteit voor herstel en veerkracht zoals die uiteindelijk vorm kreeg en werd goedgekeurd in februari, bestaat evenwel voor een te groot deel uit giften met alle risico’s van dien inzake verantwoordelijk gedrag. Verder is het ook uitkijken naar de handhaving van de voorwaarden geformuleerd in de verordening. De kwaliteit van de maatregelen van het herstelplan moet centraal staan. En er moeten waarborgen zijn op vlak van controle gezien de enorme risico’s op oneigenlijk gebruik en fraude.
De gezamenlijke resolutie die voorligt komt wat dat betreft te vroeg. Hoewel het merendeel van de lidstaten hun plannen hebben ingediend, heeft de Commissie nog geen enkel plan kunnen beoordelen, terwijl de periode waarbinnen de criteria worden geëvalueerd nog loopt.
Het is ook ongepast dat de resolutie op verschillende vlakken bijkomende beleidsvereisten oplegt, terwijl er nog maar net werd afgesproken hoe dit herstelplan er moet uit zien. Mocht men deze aanwijzingen van het Parlement volgen, zou het ganse proces onbeheersbaar worden. Daarom keuren de N-VA parlementsleden deze gezamenlijke resolutie dan ook af.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα Κλουβιά» (B9-0296/2021, B9-0302/2021) NL

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Deze resolutie reageert op een Europees burgerinitiatief. De N-VA steunt de oproep aan de Commissie om de wetgeving te herzien richting een uitfasering voor kooisystemen voor landbouwdieren tegen 2027.
Vlaanderen plaatst dierenwelzijn hoog op de agenda en trekt ook op Europees niveau aan de kar. Ook inzake de uitfasering van kooisystemen, neemt Vlaanderen het voortouw. Het Vlaams regeerakkoord voorziet al een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee, na overleg met de landbouwsector en economische impactmeting, met flankerende maatregelen en overgangstermijnen. Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten, vanaf 2025 geldt dit ook voor kweekkonijnen.
Het uitfaseren van kooisystemen is een stap vooruit maar voor een verhoogd dierenwelzijn blijft de intensiteit van het aantal dieren op een bepaalde oppervlakte een aandachtspunt. Wij hebben ook nog een aantal plenaire amendementen gesteund om ons standpunt verder vorm te geven, inclusief het verbod op dwangvoeding voor het produceren van foie gras. Een aantal amendementen kunnen we dan weer uitdrukkelijk niet steunen, zoals de oproep voor bijkomende regelging inzake verplichte oorsprongsetikettering, voorstellen voor verminderde consumptie van dierlijke producten, de automatische link tussen de uitfasering van kooisystemen en biologische landbouw en de inroeping van artikel XX van de GATT, ...

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg