Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ
Λιθουανία

Ημερομηνία γέννησης : , Ignalina

9η κοινοβουλευτική περίοδος Bronis ROPĖ

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Λιθουανία)

Αντιπρόεδρος

 • 18-10-2022 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 17-10-2022 / 17-10-2022 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

Αναπληρωτής

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 02-07-2019 / 16-10-2022 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

02-05-2022 REGI_AD(2022)703063 PE703.063v02-00 REGI
Bronis ROPĖ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση της διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια

19-02-2024 REGI_AD(2024)759038 PE759.038v01-00 REGI
Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, και της οδηγίας 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

17-11-2023 AGRI_AD(2023)752691 PE752.691v02-00 AGRI
Εμμανουήλ ΦΡΆΓΚΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2024 - όλα τα τμήματα

19-09-2023 AGRI_AD(2023)750082 PE750.082v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) LT

07-10-2021

Akivaizdu, kad ES valstybių narių konkurencija siekiant pelno mokesčio yra milžiniška ir kartais peržengianti racionalumo ribą. ES kovos su žalinga mokesčių praktika taisyklės, įtvirtintos ES verslo apmokestinimo elgesio kodekse, yra pasenusios. Šioje ataskaitoje iš naujo apibrėžiama, kokia mokesčių praktika turėtų būti vertinama kaip žalinga ir valstybėms narėms siūloma nauja sistema, pagal kurią galima būtų veiksmingai kovoti su mokesčių konkurencija. Ataskaita taip pat skatina reformuoti vieno iš slapčiausių sprendimų priėmimo ES veikimo būdą.
Šie pokyčiai būtini, nes vieninteliai tikrieji lenktynių mokesčių politikoje nugalėtojai yra tarptautinės įmonės. Apskaičiuota, kad dėl mokesčių vengimo ES kasmet prarandama 36–37 milijardų eurų pajamų iš įmonių pajamų mokesčio. Taigi valstybės nesurenka mokesčių, kuriais galėtų finansuoti būtiniausias gyventojų reikmes, pavyzdžiui, užtikrinti tinkamą socialinę ir sveikatos apsaugą. Naujas žalingos mokesčių praktikos apibrėžimas galėtų padėti aiškiai įvardinti mokesčių rojus ir skatintų nutraukti valstybių narių varžytuves, kurios juos ir sukūrė.

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021) LT

07-10-2021

Gyvenu visai šalia, tik apie 20 km nuo Baltarusijos sienos. Visuomet sieną kirsdavo vienas kitas nelegalus migrantas. Tačiau niekada nebuvome patyrę tokio masto migracijos kaip dabar, tad labai gerai suprantu, kaip jaučiasi Lietuvos gyventojai, susirūpinę dėl šios padėties, keliančios daug nežinomybės ir nerimo dėl ateities.
Kreipiausi į Europos Komisijos atstovus, nes dabartinė Lietuvos vyriausybė iš tiesų labai pasimetusi, o padriki, neorganizuoti bandymai spręsti migrantų krizės išbandymus sukėlė didelį visuomenės nepasitenkinimą, susiskaldymą. Milžiniška Europos Sąjungos patirtis dirbant su nelegalios migracijos klausimais galėjo būti perkelta Lietuvos institucijoms tuoj pat, kai tik ištiko krizė, kad profesionalūs, laiko patikrinti sprendimai keltų kuo mažiau sumaišties visuomenėje. Tai yra ne tik Lietuvos, bet Europos Sąjungos siena. Šis hibridinis karas yra nukreiptas ne prieš vieną Lietuvą, jis nukreiptas prieš Europos Sąjungą. Todėl būtina ES pagalba, operatyvios konsultacijos, ES patirties perkėlimas Lietuvos institucijoms.
Akivaizdu, kad tai yra Lukašenkos su Putinu suderintos hibridinės atakos prieš Europą. Džiugu, kad Europos Parlamente tai yra suprantama ir traktuojama vienodai. Tačiau šiuos prieš ES nukreiptus veiksmus turime ne tik suprasti, ne tik apie juos kalbėti, turime kuo greičiau ir griežčiau sureaguoti visos Europos lygmeniu, kad Lukašenka pagaliau suprastų, jog šie nusikaltimai jį atves į aklavietę.
Lygiagrečiai būtina kalbėti apie migracijos tvarkos tikslinimą ir tobulinimą, kad ateityje bet kuriai ES šaliai susidūrus su nelegalios migracijos atvejais neiškiltų tokios sunkiai valdomos situacijos, kokias dabar patiria tiek Lietuvos visuomenė, tiek šalies pareigūnai, tiek ir nelegaliai sieną kirtę žmonės, kurių dalis, neabejoju, buvo tyčia suklaidinti ir apgauti.

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (A9-0261/2021 - Alex Agius Saliba) LT

06-10-2021

Akivaizdu, kad neįgaliųjų apsaugos srityje dar būtina daug ką nuveikti. Turime dėti didesnes pastangas, kad neįgalieji gautų paramą tokiose prioritetinėse srityse, kaip sveikata, švietimas, prieinamumas, užimtumas ir darbo sąlygos, savarankiškas gyvenimas, koordinavimas, gyvenimo sąlygos, socialinė apsauga ir sąmoningumo ugdymas. Būtent pastarojoje srityje kyla labai rimtų iššūkių, kurie vėliau lemia ir kitas problemas. Kai nėra visuomenėje sąmoningumo, negalima tikėtis, jog bus suvoktos ir išspręstos problemos dėl paslaugų prieinamumo. Tik pasiekę, kad visuomenės nariai nebus skirstomi į grupes, o neįgalieji suvokiami kaip integrali visuomenės dalis, galėsime pasiekti kur kas daugiau nei iki šiol.
Šis pranešimas yra puikus idėjų ir veiksmų rinkinys, nurodantis gaires kas turėtų būti padaryta, kad užtikrinant neįgaliųjų teises. Tikiuosi, kad jame įvardintomis idėjomis bus pasinaudota keičiant teisės aktus šalyse narėse, kartu siekiant bendros pažangos neįgaliųjų apsaugos srityje.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και των Κοσμητόρων

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο ερωτήσεις που αφορούν το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και τους Κοσμήτορες σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι εν λόγω προτάσεις ψηφίσματος εκφράζουν τη θέση των βουλευτών που τις υποβάλλουν. Οι παραδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει αν θα δοθεί συνέχεια στην πρόταση ψηφίσματος και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Όταν μια επιτροπή έχει αποφασίσει να δοθεί συνέχεια σε μια πρόταση ψηφίσματος, παρέχονται σε αυτή τη σελίδα λεπτομερέστερες πληροφορίες κάτω από το οικείο ψήφισμα. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Δηλώσεις

Όλες οι παρακάτω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τον βουλευτή, ακόμη και αν η υπογραφή δεν είναι ορατή στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Συνεδριάσεις

Situation of agriculture sector

βουλευτές
ROPĖ Bronis
Ημερομηνία, Τόπος:
European Parliament
Ιδιότητα:
βουλευτές
Συνάντηση με:
European Milk Board

State of agriculture at Lithuania

βουλευτές
ROPĖ Bronis
Ημερομηνία, Τόπος:
European Parliament, Strasbourg
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
AGRI
Συνάντηση με:
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija Lietuvos žemės ūkio taryba Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Exchange on how to avoid crises on the dairy market

βουλευτές
ROPĖ Bronis
Ημερομηνία, Τόπος:
European Parliament
Ιδιότητα:
βουλευτές
Meeting related to procedure:
2021/2205(INI)
Συνάντηση με:
European Milk Board Kjartan Poulsen Silvia Däberitz