Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Λιθουανία - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ignalina

Αρχική σελίδα Bronis ROPĖ

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
D-MD
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας
D-BY
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Τελευταίες δραστηριότητες

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ethiopia EN

23-11-2020 B9-0385/2020
Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg