Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Βέλγιο - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Sint-Truiden

Αρχική σελίδα Hilde VAUTMANS

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Τελευταίες δραστηριότητες

Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ (A8-0200/2019 - Peter Jahr) NL

23-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Deze hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is noodzakelijk om het voortbestaan van de sector te garanderen, een leefbaar inkomen voor onze boeren te waarborgen en jonge boeren aan te trekken. Realistisch en ambitieus, prestatiegericht, leefbaar en duurzaam waren de vooropgestelde doelstellingen voor het GLB, en daar heeft het Parlement ook voor gestemd.
Er zijn in het bijzonder enkele specifieke punten die me verheugen, zoals de maatregelen voor het aantrekken en ondersteunen van jonge landbouwers. Zo stelt het Europees Parlement dat lidstaten 4% en niet 2% van hun rechtstreekse betalingen aan deze doelstelling kunnen besteden. Voor mij is het ook belangrijk dat de rechtstreekse betalingen eerlijker verdeeld worden en naar de actieve boeren gaan. Enkele amendementen daarover werden goedgekeurd. Door ‘capping’ of het invoeren van een bovengrens aan de directe betalingen, zal meer geld toekomen aan kleine en middelgrote boeren. Bovendien zijn deze hervormingen nodig om het landbouwbeleid duurzamer te maken en te vergroenen, en zo tegemoet te komen aan de verbintenissen van de Green Deal. Dat doen we via een beleid dat beloont en onze boeren via ecoregelingen stimuleert in de transitie naar een moderne, groene en competitieve landbouwsector. Ik stemde voor.

Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) NL

23-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Het doel van van deze Horizontal Regulation is om twee doelstellingen te bereiken: de administratie vereenvoudigen en de instellingen transparanter te maken. De overgang van een systeem dat gebaseerd is op het controleren of begunstigden voldoen aan gedetailleerde regels (‘compliance’) naar een nieuw prestatiegericht model dat gericht is op het behalen van resultaten, biedt een toekomstgerichte en gemoderniseerde weg voor het GLB om te voldoen aan de eisen van voedselzekerheid en voedselveiligheid, hoge normen en bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Ik stemde voor.

Αποψίλωση των δασών (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ontbossing vindt wereldwijd in een alarmerend tempo plaats. De Europese consumptie heeft een impact op bossen wereldwijd en we hebben de plicht om dit een halt toe te roepen, bijvoorbeeld door consumenten de informatie te geven die ze nodig hebben om ontbossingsvrij te kopen. In dit verslag wordt de Commissie gevraagd om wetgeving voor te stellen die de toeleveringsketens transparant maakt en regels vaststelt voor het kopen of verkopen van grondstoffen die tot ontbossing dreigen te leiden. Ik steun de oproep aan de Commissie om verplichte due diligence verplichtingen vast te stellen voor operatoren die bosbouw, ecosysteemrisico-grondstoffen (ecosystem-risk commodities) en afgeleide producten op de markt van de Unie afzetten. Dit voorstel zal niet alleen de door de EU aangestuurde ontbossing verminderen, maar ook derde landen onder druk zetten om dit voorbeeld te volgen. Ik stemde voor.

Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Στο EP NEWSHUB

RT @openvld: "We moeten allemaal samen achter de mensen in de zorg gaan staan. Dat kan alleen door onze contacten radicaal te beperken", zegt premier @alexanderdecroo Dit zijn de maatregelen van de laatste kans 👇🏼 https://t.co/aQND0xnen8 

We moeten met z’n allen onze contacten beperken. Hoe moeilijk en zwaar dat voor ons allen ook is. Ons land bevind zich in een #noodsituatie. #samentegencorona #persconferentie https://t.co/yGVcPiVRui 

We are united in beating #cancer. More than ever. 💪#BreastCancerAwarenessMonth #HerFightIsMyFight https://t.co/FP4SqpOKNf 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg