Dace MELBĀRDE Dace MELBĀRDE
Dace MELBĀRDE

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Λετονία - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (Λετονία)

Ημερομηνία γέννησης : , Riga

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Dace MELBĀRDE

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι (B9-0428/2020, B9-0429/2020) EN

16-12-2020

I strongly welcome the agreement on the EUR 1.8 trillion recovery package — consisting of the next multiannual financial framework (MFF) worth over EUR 1 trillion, combined with the 750 billion Recovery Instrument — for the next seven years. This is an unprecedented amount of money in the EU’s history which will help the Member States’ economies not only weather the current crisis, but can also contribute towards sustainable and future-oriented growth objectives of the EU as a whole. I specifically welcome the boosted funds for the EU’s education, cultural and research objectives, primarily through the Creative Europe, Erasmus+ and the Horizon Europe programmes. Similarly, I highly regard the fact that despite the initial differences of all parties, in particular, among the Member States, they were able to reach the terms of the above package in due time. At the same time, I consider that the unanimity requirement in the Council regarding the adoption of the MFF is still the correct approach not only for now, but also going forward as this way legitimate concerns of all Member States involved are properly considered and dealt with in order to reach the best possible outcome for everyone involved.

Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz) EN

25-11-2020

I voted in favour of the Parliament’s resolution on strengthening media freedom: the protection of journalists in Europe, hate speech, disinformation and the role of platforms. It is no exaggeration to say that the pluralistic news media sector around the world is now facing an existential threat. Media operating in smaller markets, regional and local media, printed press, freelance journalists and other smaller players are in a particularly dire situation. The COVID-19 crisis had amplified the already existing issues.
The media sector is at the forefront of the digitalisation and data revolution, where there no longer exist geographical boarders. The global online platforms have become the major gatekeepers of the information environment. During the COVID-19 crisis they have only further strengthened their positions – both in terms of advertising market as well as the time spent online by their users. We need to ensure that there is high quality and pluralistic content available online. Thus, I strongly support the call for the creation of a permanent European fund for journalists and increased allocations for investigative journalism as well as the importance of providing EU funding for innovation and digitalisation of the newsrooms.

Πρόγραμμα InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) EN

13-11-2020

I voted in favour of the InvestEU programme. I especially applaud that the Parliament improved the text by making more explicit references to Cultural and Creative sectors (CCS) and their unique situation and the financing needs. In particular, it is important, as amended, to stress that CCS SMEs have been particularly badly hit by the COVID—19 crisis, but, more importantly, that they can play an important part in ensuring a sustainable economic recovery. As stated, the cultural and creative, audiovisual and media sectors are essential for our cultural diversity and for building democratic and cohesive societies.

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) LV

07-10-2020

Tiesiskums ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem un tāpēc ir svarīgi, ka tas ikvienā ES dalībvalstī tiek sargāts un stiprināts. Cita starpā ir vajadzīgi spēcīgi un labi finansēti mediji, kā arī NVO jābūt pilntiesīgiem partneriem demokrātiskajos procesos. Tomēr ES līmenī jau tagad pastāv rīki attiecībā uz tiesiskumu, tostarp Komisijas gada ziņojums par tiesiskumu, Komisijas tiesiskuma sistēma, Komisijas gada ziņojums par Hartas piemērošanu, Padomes dialogs par tiesiskumu un sadarbības un pārbaudes mehānisms. Tāpat pārkāpumi dalībvalstīs jau tagad tiek risināti arī Padomes līmenī. Eiropas Savienības Tiesa gādā, lai valstis ievērotu ES tiesību aktus. Šo apzinoties, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide nav obligāti labākais veids, kā risināt atsevišķus potenciālus trūkumus jau pastāvošajā sistēmā vai, lai mērķētu tikai atsevišķu dalībvalstu virzienā. Savukārt attiecībā uz budžeta nosacījumu mehānismu, jāatgādina Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija secinājumi, kurus atbalstīja dalībvalstis. Tikmēr šis EP ziņojums, lai arī ietver vērtīgas atziņas, reizē nepamatoti norāda, ka “Savienība saskaras ar līdz šim nepieredzētu un pieaugošu pamatvērtību krīzi, kas apdraud tās kā demokrātiska miera projekta ilgtermiņa izdzīvošanu” un “lai stiprinātu Savienības spēju veicināt un aizsargāt tās konstitucionālo pamatu, varētu būt vajadzīgas izmaiņas Līgumā”. Ņemot vērā šos un citus argumentus, es atturējos šajā balsojumā.

Αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) EN

14-09-2020

In order to achieve the climate and sustainability goals set by the EU, it is clear that the Union programmes must also play their part, becoming greener. This is no different for culture and education programmes, notably Creative Europe and Erasmus+, which must be better aligned with the European Green Deal objectives. For this reason I welcomed the report on greening the above programmes, and I am supportive of themes covered by it. At the same time, I could not fully endorse the report as it includes some problematic points that undermine the broader aims of the relevant programmes, such as increasing the mobility and learning opportunities. For instance, the report calls ‘on the Commission to record and calculate systematically [programme] participants’ individual transport-related carbon footprint.’ In reality this would mean that participants of Erasmus+ exchanges that come from the outermost regions of the EU would implicitly be stigmatised as their carbon footprint would inevitably be larger. Similarly, those from poorer Member States where comparable transport modes are more polluting would be classified as higher emitters. In the end this risks undermining equal opportunities, as those participants travelling shorter distances would be the seen as the greenest ones.

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (B9-0229/2020) EN

23-07-2020

. – I welcome the 21 July agreement reached by the EU Heads of State or Government on the next multiannual financial framework (MFF) and the recovery fund. Understanding the vastly diverging positions from which the leaders began the talks, it was no easy feat to reach such agreement. However, the job is not done; as the European Parliament’s resolution correctly points out, what we currently have is a political agreement and the Parliament will have the final say on the next MFF. The resolution rightly suggests that the cuts to the grants part of the recovery instrument is unfortunate, that the rebates must be ended and that targeted increases on top of the figures proposed by the Council must single out programmes relating, inter alia, to youth, culture and research such as Horizon Europe, Erasmus+ and Creative Europe. However, I could not support the Parliament’s resolution in its entirety. Among other things, the resolution incorrectly states that ‘only the creation of new own resources’ can help to repay the EU’s debt. It also goes beyond the Council agreement on the rule of law, calling for reverse qualified majority voting in this regard. Hence I abstained in the final vote.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (B9-0207/2020) EN

10-07-2020

I voted in favour of the resolution on a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing and I welcome the related Commission communication of 7 May 2020. Money laundering is a serious problem with an international dimension and requires a coordinated approach in the fight against it.
The EU must not tolerate illegal activities and has to be bold in identifying uncooperative jurisdictions. The headline-grabbing cases of money laundering involving banks or their branches operating within the EU have exposed the lack of effective supervision and necessitate a major overhaul of the existing EU anti-money laundering rules. We need to restore people’s trust in our financial and tax systems. Dirty money has no place in our economies.
At the same time, it must be stressed that anti-money laundering supervision is first and foremost a responsibility of the Member States and we must be careful not to create a supervisory vacuum by establishing different levels of supervision. Hence, increased and comprehensive cooperation between competent authorities and financial intelligence units (FIUs) within and between the EU Member States must precede any plans relating to the creation of an EU FIU.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (B9-0170/2020, B9-0179/2020) EN

18-06-2020

I voted in favour of the Parliament’s resolution on the Conference on the Future of Europe. I believe the time is ripe to reassess the priorities of the Union and define its future direction. The COVID-19 fallout has shown that the EU is not fully prepared to act in a uniform manner when faced by a sudden crisis. We need an effective and efficient Union based around solidarity; one that works for people, and is well prepared for the future challenges.
At the same time, I share the view that the scope of the Conference must be open to all possible outcomes; any pre-determined direction would in essence be a violation of the very spirit of the idea. In order to ensure openness and active involvement, the conference must primarily be a bottom-up process, involving not only politicians and other recognised partners, but also citizens from every region of every country. Indeed, within the context of the Conference, there must also be a strict respect for the geographical balance. Thereby I believe it is best to ensure that working out the right format of the Conference prevails over the Parliament’s call for a timely start in autumn.

Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιοανάκαμψης EN

15-05-2020

. – I voted in favour of Parliament’s resolution on ‘New MFF, own resources and Recovery plan’. Regarding the new EU’s long-term budget, it must be commensurate with the foreseen ambitions, from financing the Green Deal to helping the EU grow sustainably, as well as ensuring that the divergences and inequalities within and between the Member States are shrinking, not growing. The resolution correctly calls for a budget that meets the people’s expectations. The recovery plan must follow the same route.
I much welcome the approved text which warns the Commission against the use of ‘financial wizardry and dubious multipliers’ in order to, as in past, achieve headline grabbing figures even though the underlying financing is clearly inadequate. To preserve our credibility, the Recovery Fund must be EUR 2 trillion in size and, I would add, help every individual and sector to recover from the COVID-19 crisis, including the cultural and creative as well as media sectors. This also means that the recovery package must primarily be disbursed using grants, not loans or guarantees. The resolution sends the right messages to the Commission and the Council, and shows that Parliament is at the forefront of the recovery efforts.

Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της EN

17-04-2020

I voted in favour of Parliament’s COVID-19 resolution. I stand with those who believe that the EU should be at the forefront of attempts to tackle the coronavirus outbreak and the ensuing social and economic consequences. Among other things, the resolution correctly calls for a massive recovery package and an ambitious EU multi-annual budget, as well as support for businesses, workers and the self-employed. Thanks to my initiative, Parliament also supported amendments that acknowledge the especially difficult situation of cultural and creative sectors and cultural professionals and stress the acute and worsening financial situation in the media, especially news media, across the EU.
However, I am against the actions of some political players who seize every opportunity to promote their narrow agendas by attempting to work on unrelated issues. Similarly, the naming and shaming of Poland and the condemnation of its domestic politics was unnecessary and unrelated. Indeed, the widest possible support for this resolution was jeopardised because of certain unnecessary inclusions and hence the European Parliament failed to show that it can truly speak with one voice when it matters most.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg