Angelo CIOCCA Angelo CIOCCA
Angelo CIOCCA

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Pavia

Αρχική σελίδα Angelo CIOCCA

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Protection of the European market against China’s recovery by means of tariffs EN

29-04-2020 E-002602/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

COVID-19 and fuel station managers EN

16-04-2020 E-002318/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Covid-19 emergency: repatriation of EU citizens and mobility within Europe EN

01-04-2020 E-001992/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg