Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κροατία - Hrvatska demokratska zajednica (Κροατία)

Αρχική σελίδα Željana ZOVKO

Αντιπρόεδρος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Μέλος

DSEE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Αναπληρώτρια

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh EN

17-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-17(4-139-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A9-0187/2020 - József Szájer) HR

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Komisija je 14. veljače 2017. usvojila prijedlog ciljanih i ograničenih izmjena i dopuna Uredbe (EU) 182/2011, poznate kao „Uredba o komitologiji”. Izraz "komitologija" skraćenica je za način na koji Komisija izvršava provedbene ovlasti dodijeljene od zakonodavca EU uz pomoć odbora predstavnika država članica EU-a. "Odbori za komitologiju" daju mišljenje o nacrtima provedbenih akata koje su pripremili odjeli Komisije. Budući da je cilj uredbe osigurati širu političku transparentnost, odgovornost i vlasništvo država članica nad politički osjetljivim provedbenim aktima, podržala sam izvješće.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) HR

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Europska građanska inicijativa dopušta da milijun građana iz najmanje jedne četvrtine država članica EU-a pozove Europsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima Komisija ima ovlasti. Minority SafePack - milijun potpisa za raznolikost u Europi, je Europska građanska inicijativa o manjinskim pravima u EU. Podržala sam ovu inicijativu kao i prijedlog rezolucije jer je njezin fokus na sigurnosti nacionalnih manjina, njihovom pravu na jezik i zaštitu kulture.

Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Στο EP NEWSHUB

3️⃣ Predstavljanju 🇵🇹 predsjedanja Vijećem EU-a @2021PortugalEU 4️⃣ Izvješću o 🇪🇺 godini kulturne baštine 🏛 https://t.co/O3qGzVwCpy 

Idući tjedan sudjelujem na plenarnoj sjednici @Europarl_EN. Na dnevnom redu su rasprave i glasovanja o: 1️⃣ Godišnjim izvješćima o zajedničkoj vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici 🇪🇺 2️⃣ Rezoluciji o posljedicama #potresa u 🇭🇷

https://t.co/A6Cohdr6CP 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg