Constanze KREHL Constanze KREHL
Constanze KREHL
Γερμανία

Ημερομηνία γέννησης : , Stuttgart

9η κοινοβουλευτική περίοδος Constanze KREHL

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 / 02-10-2022 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 / 02-10-2022 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 / 02-10-2022 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
  • 20-01-2022 / 02-10-2022 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 02-07-2019 / 02-10-2022 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 12-02-2020 / 02-03-2022 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία
  • 20-01-2022 / 02-10-2022 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE

29-01-2020

Schweren Herzens habe ich heute für das Brexit-Abkommen gestimmt. Ich habe mich, wie alle SPD-Europaabgeordneten, immer für den Verbleib Großbritanniens und für ein weiteres Referendum eingesetzt. Wir halten den Brexit weiterhin für einen schweren Fehler. Ich hätte „nein“ gesagt, wäre es um den Brexit selbst gegangen. Aber in der heutigen Abstimmung ging es um die Annahme des Austrittsabkommens. Die Alternative ist also nicht der Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU, sondern ein harter, ungesteuerter Brexit mit unabsehbaren sozialen und ökonomischen Folgen. Und ohne eine Übergangszeit, die wenigstens die theoretische Möglichkeit lässt, durch einen neuen Vertrag die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich so eng wie möglich zu gestalten.

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συνεδριάσεις

Austausch mit neuer Europaministerin

22-06-2020 Justizministerium Dresden
βουλευτές
Sächsische Staatministerin der Justiz und für Europa, Demokratie und Gleichstellung

Meeting polish minister for regional development

07-05-2020 Video conference
Εισηγητής CPR REGI
polish minister for regional development

Gespräch mit Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung Leipzig

21-02-2020 Büro Leipzig
Εισηγητής CPR REGI
Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung