France JAMET France JAMET
France JAMET

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Paris

Αρχική σελίδα France JAMET

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
PECH
Επιτροπή Αλιείας
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρώτρια

D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (C9-0092/2020) FR

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Je me suis abstenue sur ce dossier, puisqu’en intégrant des mesures destinées à gérer la crise migratoire, la Commission européenne voulait faire accepter le soutien financier à des « migrants » qui ne bénéficient pas de la protection internationale et qui devraient être expulsés de Grèce ; et sans aider exclusivement les Etats dans la lutte contre cette crise sanitaire, ni protéger les frontières extérieures de l’Union européenne.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (C9-0096/2020) FR

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – J’ai soutenu cette proposition qui vise à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, et renforce le mécanisme de protection civile de l’Union de manière à faciliter la constitution de stocks à une plus grande échelle et à mieux coordonner la répartition des ressources essentielles dans toute l’UE. Les circonstances exceptionnelles de cette crise sanitaire exigent de la solidarité envers les autres peuples européens, ce qui constitue une partie de notre ADN politique.

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 FR

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – J’ai voté en faveur de ce texte qui assouplit des règles de fonctionnement des fonds européens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et octroie plus de liberté aux États membres dans la gestion des fonds disponibles. Ces mesures sont temporaires et exceptionnelles. La mobilisation du FEADER (Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural) n’affectera pas les agriculteurs français.

France JAMET
France JAMET

Στο EP NEWSHUB

Les Français n’ont pas le droit de sortir du territoire, par contre les #TravailleursDétachés déboulent plein pot en France! Il n’y a plus d’après, c’est comme avant ... mais en pire 😕 Contre #dumping #MarineLePen Vite! https://t.co/cel4qCG4At 

RT @MLP_officiel: Et un plan « voiture électrique » qui, en l’état, est une nouvelle dépendance aux batteries chinoises. MLP #Renault #automobile https://t.co/lvHmb0gkI3 

RT @MLP_officiel: Le tout électrique est un mauvais choix dans le domaine environnemental, et, en l’absence de filière française ou même européenne de batteries électriques (à l’état de promesse), il pose un sérieux problème de souveraineté. Ils n’ont rien appris de "l’affaire des masques"... MLP https://t.co/J3VCSoXi06 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg