Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Βουλγαρία - Citizens for European Development of Bulgaria (Βουλγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Dubnitsa

Αρχική σελίδα Asim ADEMOV

Μέλος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
PETI
Επιτροπή Αναφορών
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού της γηραιάς ηπείρου — δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την πολιτική για το γήρας μετά το 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Luke Ming FLANAGAN

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg