Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Βουλγαρία - Citizens for European Development of Bulgaria (Βουλγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Dubnitsa

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Asim ADEMOV

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg