Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Λουξεμβούργο - Déi Gréng - Les Verts (Λουξεμβούργο)

Ημερομηνία γέννησης : , Luxembourg

Αρχική σελίδα Tilly METZ

Πρόεδρος

ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
DCAM
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
CPDE
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg