Christophe HANSEN Christophe HANSEN
Christophe HANSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Λουξεμβούργο - Parti chrétien social luxembourgeois (Λουξεμβούργο)

Ημερομηνία γέννησης : , WILTZ

Αρχική σελίδα Christophe HANSEN

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
DAND
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-MX
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού

Τελευταίες δραστηριότητες

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση) DE

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-008-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Luis GARICANO
Christophe HANSEN
Christophe HANSEN

Στο EP NEWSHUB

RT @AlzheimerEurope: MEP @ChansenEU supports the conclusions of our Dementia as a European Priority report which calls for the provision of a fair allocation of resources & funding in the forthcoming Horizon Europe research programme Read the full recommendations: https://t.co/3Isc0ebLFC  #HorizonEU https://t.co/hUlctYmYuP 

🇪🇺🇬🇧I strongly regret that by not participating in the Erasmus program anymore, the UK government jeopardizes the European future of generations to come! Here’s the link to my opening remarks as @EP_Trade begins its scrutiny of the #TCA📽️⬇️ https://t.co/HCeAcphONc 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg