Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Σουηδία - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Diyarbakir

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Evin INCIR

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

OPINION on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

18-01-2021 DEVE_AD(2021)657246 PE657.246v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00 DEVE
Charles GOERENS

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg