Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Σουηδία - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Norsjö

Αρχική σελίδα Erik BERGKVIST

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Siegfried MUREŞAN

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg