Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Σουηδία - Sverigedemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , BROMMA

Αρχική σελίδα Jessica STEGRUD

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) SV

07-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – På grund av tekniska problem blev min „final vote” inte registrerad. Jag röstade självklart nej.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Alice KUHNKE

The unaddressed problem of carbon leakage caused by the EU ETS EN

21-09-2020 E-005127/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg