Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Σουηδία - Sverigedemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , BROMMA

Αρχική σελίδα Jessica STEGRUD

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (συζήτηση) SV

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-152-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) SV

07-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – På grund av tekniska problem blev min ”final vote” inte registrerad. Jag röstade självklart nej.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg