Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Σουηδία - Centerpartiet (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Basra

Αρχική σελίδα Abir AL-SAHLANI

Αντιπρόεδρος

D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DSEE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Τελευταίες δραστηριότητες

Επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου (A9-0212/2021 - Margarida Marques) SV

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Centerpartiet har ställt sig bakom rapportens andemening då den på ett välavvägt sätt adresserar viktiga makroekonomiska intiativ i ljuset av covid pandemin. Centerpartiet har inte stöttat bildande av nya gemensamma skuldmekansimer eller permanentande av generösare statsstödsregler samt skuldregimer.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg