Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σουηδία - Moderaterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Gavle

Αρχική σελίδα Tomas TOBÉ

Πρόεδρος

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SV

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Om EU ska kunna nå netto-noll-utsläpp till 2050 är det viktigt att regionpolitiken bidrar i miljö och klimatarbetet då alla delar av EU måste göra sitt. Därför valde också Moderaterna att rösta för initiativbetänkandet, men vi understryker att över tid måste regionstödens andel av budgeten minska.

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2022 - Τμήμα ΙΙΙ (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat, därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom ramen för budgetriktlinjerna 2022 på forskning och innovation, digitalisering, hälsa, fokus på att reducera den administrativa bördan och migration. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av omprioriteringar i budgeten. Vi vänder oss också mot de föreslagna nya skatterna. Därför valde Moderaterna att avstå i voteringen.

Νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) SV

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Moderaterna välkomnar framtagandet av ett nytt partnerskap med de afrikanska länderna. Relationerna mellan EU och Afrika är av stor betydelse och fördjupat samarbete inom en rad områden som berörs av betänkandet är bra och viktigt. Det gäller inte minst att etablera en hållbar och inkluderande tillväxtmodell som förbättrar företags - och investeringsklimatet i Afrika. Moderaterna vill vara tydliga med att vi motsätter oss nya egna medel för EU och inrättandet av en finansiell transaktionsskatt. Vi anser inte heller att idén om en universell inkomst är lösningen på Afrikas fattigdomsproblem. Moderaterna menar vidare att det är viktigare att säkra livsmedelsförsörjning genom livsmedelssäkerhet snarare än genom livsmedelssjälvständighet.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg