Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Κύπρος - Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις (Κύπρος)

Ημερομηνία γέννησης : , Nicosia

Αρχική σελίδα Giorgos GEORGIOU

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Τελευταίες δραστηριότητες

REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey EN

05-05-2021 A9-0153/2021 PE659.095v02-00 AFET
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Nacho SÁNCHEZ AMOR

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg