Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κροατία - Hrvatska demokratska zajednica (Κροατία)

Ημερομηνία γέννησης : , Zagreb

Αρχική σελίδα Tomislav SOKOL

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Αναπληρωτής

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Οι επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου Covid-19 στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας (συζήτηση) HR

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-103-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης (C9-0212/2020) HR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ugovorom potpisanim u Canterburyju 12. veljače 1986. o izgradnji i upravljanju od strane privatnih koncesionara podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala, osnovana je Međuvladina komisija nadležna za sva pitanja u vezi s podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala. Cilj Rezolucije ovlastiti je Francusku da do kraja prijelaznog razdoblja dogovorenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, dogovori međunarodni sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom, s obzirom na poseban položaj izravne veze ispod Engleskog kanala kao željezničke veze koja se djelomično nalazi na državnom području Francuske, a djelomično na državnom području treće zemlje, a kojim će se Međuvladina komisija zadržati kao jedinstveno tijelo nadležno za sigurnost koje je odgovorno za primjenu prava Unije u pogledu izravne veze ispod Engleskog kanala.
S obzirom na to da je cilj Rezolucije osiguravanje sigurnog i učinkovitog upravljanja izravnom vezom ispod Engleskog kanala, odlučio sam je podržati.

Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης (C9-0211/2020) HR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Cilj zakonodavne Rezolucije ovlastiti je Francusku da dogovori međunarodni sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, u svrhu osiguranja sigurnog i učinkovitog upravljanja podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala, na način da se zadrži Međuvladina komisija kao jedinstveno tijelo nadležno za sigurnost koje bi bilo odgovorno za cijelu infrastrukturu te kako bi se utvrdili posebni zahtjevi s kojima se predloženi sporazum mora uskladiti. Međunarodni sporazum koji će Francuska nastojati sklopiti s Ujedinjenom Kraljevinom, na temelju predložene odluke o ovlaštenju, ima za cilj zadržati Međuvladinu komisiju kao nacionalno tijelo nadležno za sigurnost podmorskog tunela ispod Engleskog kanala, po isteku prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te osiguravanje njezina daljnjeg djelovanja u skladu s odredbama prava Unije koje se primjenjuju na nacionalna tijela nadležna za sigurnost.
Prema navedenim obrazloženjima podržao sam Zakonodavnu rezoluciju.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Στο EP NEWSHUB

Na plenarnoj sjednici u Bruxellesu govorio sam o digitalnim uslugama. Na digitalnom tržištu🇪🇺sudjeluje preko 10.000 digitalnih platformi, a 69% prihoda tih platformi uprihodi njih 7. Osim regulacije ekonomskih apekata,#DSA mora pobijediti širenje lažnih informacija i govor mržnje

#InternationalDayAgainstBreastCancer serves as a reminder of our commitment to fight against a disease that strikes the female ♀ and, in some cases, male population. We want the new #BeatingCancerPlan to focus on psychological support. Together, #EUCanBeatCancer https://t.co/WThs3Dvn8F 

RT @Uroweb: The European Prostate Cancer Awareness Day: Calling on the EU to address #EarlyDetection and awareness raising of #ProstateCancer in the #EUCancerPlan. Hosted by @woelken and @TomislavSokol. 🕰️17 November 2020, 17.30-19.00 CET Register for free👉https://t.co/hx9qPF0KK3  #EPAD20 https://t.co/dtxsYwwpfV 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg