Patrick BREYER Patrick BREYER
Patrick BREYER

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Piratenpartei Deutschland (Γερμανία)

Αρχική σελίδα Patrick BREYER

Μέλος

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Αναπληρωτής

JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τελευταίες δραστηριότητες

OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

25-02-2021 JURI_AD(2021)660397 PE660.397v03-00 JURI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Marion WALSMANN

Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (B9-0114/2021) EN

11-02-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – This resolution highlighted many areas, in which we need to make progress in order to achieve gender equality, such as pay transparency, stepping up the fight against gender-based violence, the role of education and zero tolerance for discrimination, access to safe and legal abortion, etc.
However, it included two problematic points, which led to our abstention on the final vote. First, we do not support the introduction of binding quotas in elected bodies. We of course stand behind the representation of women, but quotas are not the right way to achieve it. On the contrary, they limit the free choice of voters, conflict with constitutional law and could result in a discrimination vis-a-vis other groups, creating a system with no choice and not based on capabilities.
Secondly, the resolution is calling to use any actions to eradicate hate speech and online harassment. As much as we fight against these phenomena, we consider the use of ‘any’ means to be disproportionate and with the risk to open the door to solutions we strongly oppose, such as error-prone automatic filters.

Patrick BREYER
Patrick BREYER

Στο EP NEWSHUB

Erfreulich: Grüne und FDP bremsen verfassungswidriges #Bestandsdatenauskunft-Gesetz mit Lizenz zur #Surfspionage im Bundesrat aus. Jetzt entscheidet der Vermittlungsausschuss. https://t.co/aRy9uESVue 

Im ewigen Afghanistankrieg verhalten sich die NATO-Staaten wie Börsenzocker, die sich verspekuliert haben, aber nicht mit Verlust aussteigen wollen und deswegen immer weiter und weiter machen.

@euobs @EU_EDPS 🇬🇧 EU parliament quietly collects visitors' wi-fi data, @euobs reported in 2019. The @EU_EDPS investigated the case and found significant issues: https://t.co/zGpzTwjKJ3  https://t.co/F41O3UGrVs 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg