Jutta PAULUS Jutta PAULUS
Jutta PAULUS

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Giessen

Αρχική σελίδα Jutta PAULUS

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρώτρια

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-AL
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Τελευταίες δραστηριότητες

Lessons to be learned from the devastating floods in western and central Europe EN

21-07-2021 P-003686/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

OPINION on an EU strategy to reduce methane emissions EN

16-07-2021 ITRE_AD(2021)692623 PE692.623v02-00 ITRE
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Cristian-Silviu BUŞOI

Εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

12-07-2021 G-001001/2021 Επιτροπή
Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg