Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος του προεδρείου

Βέλγιο - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Roeselare

Αρχική σελίδα Geert BOURGEOIS

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
AIDA
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg