Özlem DEMIREL Özlem DEMIREL
Özlem DEMIREL

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Γερμανία - DIE LINKE. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Malatya

Αρχική σελίδα Özlem DEMIREL

Αντιπρόεδρος

SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Τελευταίες δραστηριότητες

REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey EN

05-05-2021 A9-0153/2021 PE659.095v02-00 AFET
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Nacho SÁNCHEZ AMOR

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση) DE

29-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-29(4-055-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) DE

28-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

In der Abstimmung über die Änderungsanträge wurde die im LIBE-verhandelte Position, sowie die von The Left auf Plenarebene eingereichten wichtigen Änderungsanträge 18, 21 und 22 vom Parlament angenommen. Damit konnte Schadensbegrenzung betrieben werden indem der Datenschutz soweit wie möglich ausgebaut, den Geltungsbereich der Verordnung soweit wie möglich begrenzt und Diskriminierung verhindert wurde (Zugang zu kostenlosen Tests für alle). Außerdem ist es uns gelungen die Situation von Menschen in Grenzregionen im Verordnungsvorschlag adäquat zu reflektieren beziehungsweise sicherzustellen, dass die Belange dieser Menschen Beachtung finden. In der finalen Abstimmung habe ich mich aber aus zwei Gründen für Enthaltung entschieden. Erstens wurden unsere auf Plenarebene eingereichten Änderungsanträge (19 und 20) zur Patentfreigabe der Impfstoffe (TRIPS waiver) abgelehnt und damit eine der Schlüsselpositionen unserer Fraktion. Zweitens sind die wissenschaftlichen Grundlagen auf denen der Verordnungsvorschlag aufbaut nur Annahmen, die jedoch wissenschaftlich noch nicht abschließend belegt sind. Es sind weitere Forschungen und klinische Daten erforderlich, um gesundheitliche Risikofaktoren zu ermitteln. Das Zertifikat ist kein Instrument der Pandemiebekämpfung. Gerade im Hinblick auf neue Virusvarianten sind die wissenschaftlichen Annahmen, auf denen der Verordnungsvorschlag beruht, mit Vorsicht zu betrachten.

Özlem DEMIREL
Özlem DEMIREL

Στο EP NEWSHUB

Nach Biden ist jetzt auch der Papst für die @dieLinke Forderung nach #Patentfreigabe. 👍 Die Bundesregierung und EU Kommission sind jetzt im Zugzwang. Menschenleben retten, Patente freigeben! @Left_EU #gebtdiepatentefrei #TRIPSwaiver https://t.co/giq1eNJzi9 

RT @evrenselgzt: Aşı pasaportu nedir? Avrupa Parlamentosu’nda tartışılan talepler ne? Aşıda patentin kaldırılması neden önemli? Verilerimiz ne olacak? Merak edilenleri Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel (@OezlemADemirel) ile konuştuk. @d_ayber'in haberi https://t.co/UqQI90NbLh  https://t.co/DjR9KWurUn 

Das Bild der #Befreiung von der brutalsten Barbarei in der Geschichte der Menschheit. Danke Rote Armee & verbündete Alliierte; Danke den Partisanen & dem Widerstand! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! #8Mai1945 #TagderBefreiung https://t.co/RMjXCxvRlL 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg