Nicolaus FEST Nicolaus FEST
Nicolaus FEST

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γερμανία - Alternative für Deutschland (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Berlin

Αρχική σελίδα Nicolaus FEST

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τελευταίες δραστηριότητες

MOTION FOR A RESOLUTION on the EU Digital COVID Certificate EN

17-06-2021 B9-0367/2021
Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (B9-0305/2021) DE

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Alle Produkte mit Internetanschluss in der EU sollen sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Cyberattacken werden. Cybersicherheit stellt einen integralen Bestandteil der europaweiten Digitalisierung dar. Aus diesen Gründen habe ich für den Entschließungsantrag gestimmt

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg