Nicolaus FEST Nicolaus FEST
Nicolaus FEST

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γερμανία - Alternative für Deutschland (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Berlin

Αρχική σελίδα Nicolaus FEST

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τελευταίες δραστηριότητες

Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19 (συζήτηση) DE

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-167-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

SURE EN

13-05-2020 P-002946/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

EU financial support for queer Muslim asylum seekers EN

06-05-2020 E-002788/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg