Nicolaus FEST Nicolaus FEST
Nicolaus FEST

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γερμανία - Alternative für Deutschland (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Berlin

Αρχική σελίδα Nicolaus FEST

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τελευταίες δραστηριότητες

Ασφάλεια του σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο Ostrονets (Λευκορωσία) (B9-0109/2021) DE

11-02-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Der Entschließungsantrag das unzureichende Sicherheitsniveau sowie die Destabiliserung des baltischen Energienetzes durch das AKW Astrawez in Weißrussland. Beides scheint berechtigte, weshalb ich für den Entschließungsantrag gestimmt habe.

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (A9-0208/2020 - Markus Ferber) DE

10-02-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe mich enthalten. Obwohl wir uns im Allgemeinen darauf einigen, Bürokratie auf EU-Ebene abzubauen, bedauern wir, dass die Maßnahmen auf die Bedürfnisse der grünen Industrie zugeschnitten sind. Wir wollen eine allgemeine Überprüfung der Finanzmarktrichtlinie und -regulierung, die nicht sektorübergreifend diskriminiert und nicht von der COVID-Krise abhängig ist.

Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík) DE

10-02-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe mich enthalten. Wenn Unternehmen aufgrund von COVID leichter Geld auf öffentlichen Märkten sammeln können, entstehen Vermögensblasen. Dank der akkommodierenden Politik der EZB ist der Markt bereits viel zu liquide. Der Abbau der Hindernisse für die Ausgabe neuer Aktien und die Erzielung noch größerer Ersparnisse für den spekulativen Kapitalmarkt werden die notwendige wirtschaftliche Korrektur nur verschärfen.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg