Chrysoula ZACHAROPOULOU Chrysoula ZACHAROPOULOU
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Γαλλία - La République en marche (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Sparte

Αρχική σελίδα Chrysoula ZACHAROPOULOU

Αντιπρόεδρος

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Μέλος

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-CL
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο (B9-0412/2021, B9-0413/2021) FR

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Le 15 juin 2021, le Parlement hongrois a voté en faveur d'amendements proposés par des députés du Fidesz qui restreignent sévèrement la liberté d'expression et les droits des enfants. La loi interdit " la représentation et la promotion d'une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, le changement de sexe et l'homosexualité " dans les écoles, les programmes télévisés et les publicités accessibles au public sur toutes les plateformes destinées aux personnes de moins de 18 ans, même à des fins éducatives. Cette loi introduit des amendements aux lois sur la protection de l'enfance, sur la protection de la famille, sur l'activité publicitaire commerciale, sur les médias et sur l'éducation publique.
Je considère donc que cette loi est clairement en violation avec le droit européen (la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive sur le commerce électronique, en liaison avec la Charte des droits fondamentaux...etc) et les droits des citoyens LGBTIQ en Hongrie, c'est pourquoi j'ai voté en faveur de la résolution.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg