Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Πολωνία - Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ogrodniki

Αρχική σελίδα Krzysztof JURGIEL

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Αναπληρωτής

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg