Anne-Sophie PELLETIER Anne-Sophie PELLETIER
Anne-Sophie PELLETIER

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Γαλλία - La France Insoumise (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Besançon

Αρχική σελίδα Anne-Sophie PELLETIER

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Αναπληρώτρια

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

31-03-2021 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v04-00 LIBE
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Ondřej KOVAŘÍK

Διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) FR

25-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Les sujets d’éducation sont au cœur de mon combat quotidien au Parlement pour l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des citoyens européens. Le numérique a pris une place grandissante depuis une décennie avec une accentuation due à la crise sanitaire. J’ai voté en faveur de ce rapport appelant à la réduction des inégalités de compétences numériques au sein des Etats-membres et entre les Etats-membres. Un renforcement des investissements dans l’éducation, la mise en avant de solutions libres, l’invitation à ne pas faire des écoles tout Microsoft ou Apple et la promotion des carrières scientifiques pour les jeunes filles sont autant de raison qui ont motivé mon vote en faveur de ce rapport

Anne-Sophie PELLETIER
Anne-Sophie PELLETIER

Στο EP NEWSHUB

Un texte sur le transport par voies navigables a été présenté en #Commission TRAN. C’est une bonne base de travail mais nous devons renforcer la dimension humaine dans ce rapport. Merci @KarimaDelli pour le soutien ! Retour sur mon intervention ⤵️ https://t.co/b1ujfmaRWj 

RT @younousomarjee: 🔴 Cette fois la #PêcheÉlectrique c'est fini en Europe ! Après notre victoire au Parlement pour l'interdiction de la pêche électrique, les Pays-Bas avaient déposé un recours devant la Cour de Justice de l'Union. La Cour vient à l'instant d'annoncer qu'elle rejette ce recours.

RT @BenedictTaurine: 🚩Après "poissonnière" pour ma collègue @MathildePanot, on m'a affublée d'un "Martine à la ferme". ⚠️Ces provocations sont intolérables. Sur un débat aussi important que le modèle agricole souhaitable pour le pays, voilà toute l'étendue des capacités à argumenter de @moreaujb23 https://t.co/hsmpmeDbD1 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg