Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Συμπρόεδρος

Γαλλία - La France Insoumise (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frejus

Αρχική σελίδα Manon AUBRY

Μέλος

JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DCAR
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ

Αναπληρώτρια

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 (συζήτηση) FR

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-042-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες FR

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ce texte vise à mettre un terme aux vols vides réalisés par les opérateurs aériens afin de conserver leurs droits de “séniorité” sur les créneaux horaires attribués dans les aéroports. Dans un contexte d’effondrement du trafic aérien depuis le début de l’épidémie, encore amplifié depuis les mesures de confinement, les compagnies ont en effet maintenu une partie de leurs vols malgré l’absence de passagers afin de maintenir leur position commerciale après la crise. J’ai donc voté pour la révision du règlement européen responsable de cette situation afin de mettre un terme à cette pratique absurde d’un point de vue écologique jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας FR

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ce texte vise à faciliter la mobilisation de 37 milliards d’euros de fonds de cohésion européens afin d’apporter en urgence des liquidités pour soutenir les systèmes de santé qui doivent faire face à l’épidémie et les petites entreprises qui se retrouvent en grandes difficultés de trésorerie. Il permet aux Etats de conserver 8 milliards d’euros de préfinancements non utilisés et de mobiliser 29 milliards de co-financements européens complémentaires de l’UE afin de soutenir les acteurs les plus durement touchés. J’ai donc voté en faveur de ces mesures d’urgence permettant d’apporter une aide financière immédiate et nécessaire face à la crise sanitaire, économique et sociale.

Manon AUBRY
Manon AUBRY

Στο EP NEWSHUB

Manifestement pour @le_Parisien, le monde d'après restera un monde d'hommes... https://t.co/JYXHU6yqH4 

Nous demandons la nationalisation de l'entreprise Luxfer, qui produit des bouteilles d'oxygène à usage médical. Fermée il y a un an alors qu'elle faisait du profit, l'usine peut redémarrer en quelques semaines grâce à ses salariés ! Notre tribune ➡️ https://t.co/HUn5XtdLKz 

Rétablir l’ISF, c’est récupérer 3,2 milliards d'euros qui pourraient directement financer du matériel hospitalier et embaucher / augmenter les soignants. Nous demandons au gouvernement de le faire et sans tarder ! Signez la pétition ici #PlusJamaisCa ➡️ https://t.co/L0KnZfIa4W 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 07H357
    1047 Bruxelles