Agnès EVREN Agnès EVREN
Agnès EVREN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γαλλία - Les Républicains (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Paris

Αρχική σελίδα Agnès EVREN

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
D-AF
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) FR

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai apporté mon soutien au rapport sur l’Établissement d'un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé. Ce rapport s’inscrit dans le cadre du plan de relance économique et a pour but de permettre la création de systèmes de santé résilients au sein des États membres de l’Union. Après des négociations difficiles, le Parlement européen a obtenu que le programme "UE pour la santé" soit doté d’un budget ambitieux pour la période 2021-2027. Il va ainsi permettre de répondre, au niveau européen, aux menaces sanitaires transfrontalières et constitue ainsi l'une des leçons tirées de la pandémie de la COVID-19 qui a révélé de nombreuses lacunes dans nos systèmes de santé. C’est pourquoi ce rapport vise à rendre les médicaments plus accessibles et abordables pour les citoyens européens, à donner les équipements nécessaires aux hôpitaux ainsi que les ressources humaines mais aussi technologiques vitales pour assurer la continuité des soins. Concernant les vaccins, le programme santé appelle à la mise en place de campagnes pour lutter contre la désinformation. Ce programme veut également permettre à l’Union de pouvoir prendre des mesures coordonnées, rapides et décisives en cas de crise sanitaire et améliorer, sur le long terme, nos politiques sanitaires.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) FR

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ce rapport d'initiative sur la manière de financer le pacte vert européen place le Plan d’investissement pour une Europe durable au cœur de la transition verte et souligne l'importance de financements publics et privés pour assurer son succès. Pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union et notamment la neutralité climatique en 2050, nous avons besoin de ressources financières appropriées et nous devons travailler avec le secteur privé. Le texte insiste également sur le rôle de la Banque européenne d’investissement qui consacrera 50% de ses opérations à l’action climatique et à la durabilité environnementale à partir de 2025 et sur le rôle central du budget de l’Union. Aussi, il est essentiel que la transition vers la neutralité climatique préserve des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union et garantisse qu’elles restent compétitives, en particulier en cas de concurrence déloyale pays tiers. Enfin, il est important de lutter contre l’évasion fiscale afin d’augmenter les recettes publiques. C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport intitulé « Plan d’investissement pour une Europe durable - Comment financer le Green Deal ».

Πρόγραμμα InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) FR

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur du rapport établissant le programme InvestEU 2021-2027 qui vise à le renforcer afin de tenir compte de la pandémie de Covid-19. InvestEU se composera du Fonds InvestEU, de la plateforme de conseil InvestEU et du portail InvestEU. L’objectif du Fonds InvestEU sera de générer près de 1 200 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Le texte identifie six volets d’investissement, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME, le secteur social, les investissements stratégiques et le soutien à la solvabilité d’entreprises viables. Le texte prévoit ainsi un volet de financement principalement pour les PME, notamment les PME innovantes et celles opérant dans les secteurs culturel et créatif. Autre point qui me parait important : le volet sur les investissements européens stratégiques qui devrait contribuer à la compétitivité de l’Union et inclure les soins de santé essentiels, la fabrication de médicaments et les infrastructures critiques.

Agnès EVREN
Agnès EVREN

Στο EP NEWSHUB

RT @mairie15: Ce matin, plus de 150 habitants du quartier Bargue/Falguière se sont fait dépister par tests antigeniques dans le cadre des campagnes décentralisées opérées par la Mairie de #Paris15 #Covid_19 #Sante #solidarite https://t.co/za8kTMptcW 

RT @njeannete: Dramatique incendie mortel dans #paris15, rue Antoine Bourdelle à quelques mètres de la #tourmontparnasse. A 16h, le feu était maîtrisé. Un appartement a été ravagé et une personne a été découverte morte. Reconnaissance aux @PompiersParis et à leur grand professionnalisme. https://t.co/wInsZoGtsa 

Il est urgent d’agir pour ne pas laisser nos restaurateurs s’enfoncer dans un gouffre. Ils sont entrepreneurs et ne demandent qu’à travailler, et non à vivre sous perfusion. Mon interview sur @BFMParis suite à notre proposition avec @datirachida et @catherine_dumas https://t.co/Zj6Y2VSfnX 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg