Agnès EVREN Agnès EVREN
Agnès EVREN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γαλλία - Les Républicains (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Paris

Αρχική σελίδα Agnès EVREN

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
D-AF
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης (C9-0212/2020) FR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai approuvé le règlement visant à modifier la directive en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche. Ce texte vise à permettre de faire en sorte que les règles relatives à l’ensemble de l’infrastructure du tunnel, qui sont actuellement en vigueur, soient maintenues une fois que le Royaume-Uni sera un pays tiers. Le texte tel que nous l’avons adopté prévoit aussi que si aucun accord n’est trouvé d’ici le 1er janvier 2021, les autorités nationales de sécurité française et britannique auront chacune autorité sur leur partie de la liaison. Seule la France devrait alors appliquer les règlements de l’Union européenne.

Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης (C9-0211/2020) FR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Avant le Brexit, une autorité unique gérait le canal sous la Manche. Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’éventualité d’avoir une institution gérant sa partie de la liaison fixe transmanche de chaque côté de la frontière pose problème à plusieurs titres. J’ai donc voté en faveur de ce texte habilitant la France à négocier avec le Royaume-Uni un traité, concernant le maintien d’une commission intergouvernementale en tant qu’autorité nationale de sécurité unique. Ainsi, cela permettra à l’autorité de sécurité responsable de la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni de conserver ses prérogatives une fois la période de transition post-Brexit achevée.

Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) FR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur du rapport sur la finance numérique : risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et de surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers. L’objectif de ce rapport était de formuler nos attentes ainsi qu’une série de recommandations à la Commission européenne. L’établissement d’un cadre européen pour les crypto-actifs est essentiel compte tenu de la diversité des crypto-actifs et des risques qui y sont liés. Le texte que nous avons adopté reconnait que les crypto-monnaies stables, communément appelées « stablecoins », représente une catégorie unique de crypto-actifs. Je soutiens notamment la proposition visant à élargir la liste des entités soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de garantir que toutes les activités impliquant des crypto-actifs soient soumises à ces règles.

Agnès EVREN
Agnès EVREN

Στο EP NEWSHUB

RT @CNEWS: Gestion sanitaire du Covid-19 : « Il y a eu beaucoup trop d'assurance (...) On a le sentiment d'un gouvernement qui ne maîtrise plus la situation avec un virus qui s'emballe », lance Agnès Evren, députée européenne LR https://t.co/aQhzoclw8M 

A défaut de terrasser le COVID, on va terrasser notre économie : quelles seront les conséquences économiques de ces villes « mortes » le soir : sans boutique, sans bar, sans cinéma, sans théâtre... Des commerces qui comme dans le 15e ont déjà perdu 50% de leur chiffre d’affaire ? https://t.co/a2jhrjHJuu 

On paye aujourd’hui le péché orginel du Gvt : trop d’assurance au début, un discours de guerre au printemps puis une forme de légèreté dans la parole du Gvt cet été alors que la 2e vague se préparait. Il faut une discipline collective de chaque instant @CNEWS https://t.co/oSZU7rBDQu 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg