Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Γαλλία - Liste Renaissance (Γαλλία)

Αρχική σελίδα Irène TOLLERET

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Online wine sales EN

05-05-2020 P-002724/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Reciprocity and access to public procurement markets EN

30-04-2020 E-002666/2020 Συμβούλιο
Γραπτές ερωτήσεις

Reciprocity and access to public procurement markets EN

30-04-2020 E-002665/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg